.: Integrácia Facebook tlačítka “Páči sa mi”

Chceli by ste integrovať Facebook tlačítko do svojej internetovej stránky a neviete ako? Tak potom je tento článok určený práve pre Vás.

Na začiatok by som rád uviedol funkčnosť tlačítka. Facebook tlačítko “Páči sa mi” spôsobí, že sa návštevníkovi, ktorý klikol na dané tlačítko, zobrazí v jeho profile a zároveň na nástenke jeho priateľov informácia o stránke. Informácia, ktorá bude publikovaná bude vygenerovaná systémom Facebooku automaticky. Obsah zverejnenej informácie Facebook-om môžeme definovať aj my pomocou OpenGraph protokolu. O tomto protokole bude pojednávať náš ďalší článok.

Kód facebook-ovského tlačítka, ktorý je treba pridať do stránky na miesto kde ho chceme mať zobrazené:

<script src="http://connect.facebook.net/sk_SK/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.avilu.sk" show_faces="false" ref="top_right" width="450" font="arial"></fb:like>

Atribúty tlačítka na jeho prispôsobenie

 • href – URL odkaz zodpovedajúci stránke, ktorá sa návštevníkovi „má páčiť“. Štandardne je to aktuálna stránka, na ktorej je umiestnené tlačítko.
 • layout – má tri možnosti
  • standard – zobrazí text v pravej časti tlačítka a pod ním fotky priateľov návštevníka stránky. Minimálna šírka: 225 pixelov. Štandardná: 450 pixelov. Výška: 35 pixelov (bez fotografií) alebo 80 pixelov (s fotografiami).
  • button_count – zobrazí na pravej strane tlačítka informáciu o celkovom počte ľudí, ktorým sa stránka „Páči“. Minimálna šírka: 90 pixelov.Štadardná šírka: 90 pixelov. Výška: 20 pixelov.
  • box_count – displays the total number of likes above the button. Minimum width: 55 pixels. Default width: 55 pixels. Height: 65 pixels.
 • show_faces – špecifikuje či sa zobrazia fotografie v spodnej časti tlačítka( iba pri štandardnom zobrazení t.j layout=“standard“)
 • width – šírka tlačítka „Páči sa mi“
 • action – špecifikuje, čo sa zobrazí na tlačítku. Možnosti: ‘like’, ‘recommend’
 • font – definuje font textu zobrazenom na tlačítku. Možnosti: ‘arial’, ‘lucida grande’, ‘segoe ui’, ‘tahoma’, ‘trebuchet ms’, ‘verdana’
 • colorscheme – definuje farebnosť tlačítka. Možnosti: ‘light’, ‘dark’
 • ref – definuje označenie pre sledovanie odkazu. Musí byť kratší ako 50 znakov a môže obsahovať  alfanumerické znaky a niektoré znaky ( +/=-.:_). Atribút ref spôsobuje pridanie dvoch parametrov k URL odkazujúcej stránky keď návštevník klikne na tlačítko. Príklad top_right.Potom v štatistikách môžeme vidieť v ktorom mieste sa kliklo na tlačítko. V tomto príklade to bolo v pravom hornom rohu.
  • fb_ref – ref parameter
  • fb_source – typ toku (‘home’, ‘profile’, ‘search’, ‘other’) v ktorom sa udial klik a typ (‘oneline’ or ‘multiline’), zlúčený s podtrhovníkom
Prehľad Facebookovských tlačítok Páči sa mi

Prehľad Facebookovských tlačítok Páči sa mi

Tento obsah bol zaradený v Facebook. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>