Google Analytics náš každodenný II. – _utm.gif

článok nadväzuje na Google Analytics náš každodenný I. – všeobecný popis

V tomto článku sa budeme venovať základnej funkčnosti analytického nástroja Google Analytics – ako dokáže tento systém zhromažďovať dáta a čo s nimi robí.

Google Analytics je pokročilý profesionálny analytický nástroj zameraný na analýzu internetových stránok, celých internetových portálov a internetových obchodov. Kedže spoločnosť Google odkúpila analytický systém aj s celou spoločnosťou Urchin. Následne umožnila pre všetkých používanie tohto analytického nástroja zdarma. Pýtate sa prečo? Pretože spoločnosť Google je známa tým, že väčšinu svojich služieb poskytuje zdarma. Google sa sústreďuje na gro svojich služieb a to je výhľadávanie, ktoré zabezpečuje priestor na zobrazovanie reklamy a hlavne komu. Ďalej je to reklamná služba Google Adwords, ktorá generuje drtivú váčšinu príjmov spoločnosti. K upevneniu vzťahov s tvorcami internetových stránok a získaniu dôležitých dát, poskytuje väčšinu svojich služieb zdarma.

Ako Google Analytics funguje?

Odpoveď je jednoduchá. Stačí sa zaregistrovať na stránkach služby Google Analytics a následne vložiť javascriptový kód do HTML kódu vašej internetovej stránky.

<html>
<head>
.........

<!-- PRVA CAST -->

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<!-- DRUHA CAST -->

<script type="text/javascript">
try{ 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {} 
</script>

..........
</head>
<body>
............
</body>
</html> 

O čo sa jedná?

Prvá časť má za úlohu načítať kód. Inak povedané, prvá časť zavolá javascript kód a načíta ho do stránky (detailnejšie: zistí či sa náhodou nepoužíva šifrované spojenie, ak áno potom načíta kód cez šifrované spojenie, aby sa neprerušila zabezpečená integrita)

Druhá časť je inicializačná t.j má za úlohu aktivizovať funkcionalitu Google Analytics na vašich stránkach. (detailnejšie: do kódu sa priradí vaše ID v tvare UA-xxxxxx-x a následne sa zavolá funkcia _trackPageview(), ktorá inicializuje celú funkcionalitu)

Celý kód sa pridáva do hlavičky kódu internetovej stránky. Je to jednoduchý proces.

Podrobnejšie z helpu Google Analytics ako to celé funguje

  1. internetový prehliadač požiada o načítanie internetovej stránky, na ktorej sa nachádza už aplikovaný Google Analytics kód (viď vyššie). Napríklad si chceme načítať stránku www.avilu.sk
  2. vytvorí sa javascript-ové pole nazvané _gaq a následne sa do tohto poľa aplikujú príkazy na vaše monitorovanie (z pohľadu návštevníka stránky).
  3. Element <script>, ktorý je aplikovaný v kóde stránky sa asynchrónne načíta t.j načíta sa v pozadí t.j vy si to ani nevšimnete, pretože vy pracujete v popredí.
  4. Váš internetový prehliadač spolu s kódom stránky a ostatnými objektmi (ako napríklad CSS štýl, obrázky …) načíta aj javascriptový súbor ga.js , ktorý obsahuje samotný analytický kód Google Analytics. Ak sa celý kód načíta, potom sa automaticky vykonajú aj príkazy obsiahnuté v poli _gaq a toto pole sa transformuje na monitorovací objekt. Jednotlivé monitorovacie volania sp priamo vytvárane načítaným kódom Google Analytics.
  5. Skripty sa priamo načítajú do DOM (document object model) internetovej stránky internetovým prehliadačom.
  6. Po zhromaždení monitorovacích dát sú tieto dáta odoslané načítaním obrázka typu GIF. Volaním obrázka sa odošlú všetky monitorovacie údaje do databáz analytického nástroja Google Analytics na ďalšie spracovanie.

Ako zhromažďuje Google Analytics dáta z vašich stránok?

Už vyššie sme spomenuli, že načítaný skript (javascript) zo serverov Google Analytics zhromaždí dáta, ktoré následne odošle do systému Google Analytics pomocou volania obrázka typu GIF.

Z akých zdrojov sú čerpané dáta?

  • HTTP požiadavky návštevníka stránky
  • informácie o internetovom prehliadači a systémové informácie (napr. rozlíšenie obrazovky, operačný systém a pod.)
  • Prvotné cookies súbory, ktoré si už Google Analytics stihol u vás uložiť

Aké dáta sú odosielané?

HTTP požiadavky pre každú internetovú stránky obsahujú informácie o internetovom prehliadači, doméne, typu internetového prehliedača, jazyka a podobne. Ďalej DOM (document object model) väčšiny internetových prehliadačov sprístupňuje podrobné informácie ako podpora Java kódu, Flash súborov a rozlíšenie obrazovky návštevníka. Google Analytics používa tieto informácie k tvorbe reportov ako Internetový prehliadač, Mapová vrstva a Odkazujúce stránky. Ďalej Google Analytics aplikuje prvotné cookies súbory na vaše označenie a vytvorenie tzv. sessions, aby mohol vašu ďalšiu aktivitu monitorovať a vás s ňou identifikovať. Ak sú všetky dáta zhromaždené, potom volaním 1px GIF súboru zo serverov Google Analytics, odošle skript tieto zhromaždené dáta do databáz Google Analytics na ďalšie spracovanie.

Ako Google Analytics zberá dáta pomocou 1px obrázka si povieme v ďalšom diele o tomto analytickom nástroji

Tento obsah bol zaradený v Google, Google Analytics, SEO. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Google Analytics náš každodenný II. – _utm.gif

  1. Spätné upozornenie: Google Analytics - na čo to vlastne je? | Avilu Blog

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>