Filtre v Google Analytics a ich príklad použitia

Úvod do Google Analytics

Google Analytics je analytický nástroj určený k analýze návštevnosti internetových stránok. Google Analytics je k dispozícii zadarmo a je ho možné aplikovať ako na jednoduchú internetovú stránku, firemnú stránky, komplexný portál, ale taktiež aj na internetové obchody. Viac o nástroji Google Analytics sa dočítate v článku Google Analytics náš každodenný I. – všeobecný popis

Čo sú to filtre v Google Analytics?

Definícia filtra zodpovedá úprave vstupných dát tak, aby sme na výstupe dostali iba také dáta, ktoré sú pre nás užitočné. Inak povedané filtrom obmedzíme určitú časť dát, ktoré sú pre chcený výsledok bezvýznamné alebo zbytočne ovplyvňujú chcený výsledok.

Filtre v nástroji Google Analytics slúžia k ovplyvňovaniu informácií, ktoré sú zaznamenané a priraďované do vášho konta v Google Analytics.

Zaznamenávané dáta môžu byť filtrované podľa nasledovných kritérií

 1. IP adresa návštevníka stránky
 2. názov subdomény resp. domény, názov adresára
 3. dynamické URL a ich konverzia na požadovaný tvar

V Google Analytics existujú dve hlavné skupiny filtrov

 1. preddefinované filtre (predefined filters)
  • filter na oddelenie dát z určitej domény – napríklad, ak chceme odfiltrovať dáta, generovaných návštevníkmi od určitého poskytovateľa internetového pripojenia alebo firemnej domény
  • filter na oddelenie dát z určitej IP adresy – napríklad, ak chceme odfiltrovať dáta konkrétneho uživateľa podľa jeho IP adresy, alebo zamestnancov firmy, ktorí využívajú určitý rozsah IP adries
  • filter na oddelenie dát z určitej časti stránok (subdirectories) – napríklad, ak chceme zaznamenať dáta, ktoré prichádzajú z návštevnosti určitej časti internetovej stránky. Napríklad fórum prevádzkované na adrese www.vasastranka.sk/forum
 2. vlastné filtre (custom filters)
  • filter Vylúčenie – typ filtra, ktorým odfiltrujeme dáta podľa  nastavenej podmienky v “Pole fitra”. Dáta, ktoré pochádzajú z prevádzky zhodujúcej sa v nastavenej podmienke sú úplne ignorované. Napríklad, ak dáta pochádzajú od návštevníka, ktorý prišiel zo stránky vyhľadávača Sme.sk
  • filter Zahrnutie – tento typ filtra je opakom fitlra Vylúčenie t.j ak dáta pochádzajú z prevádzky zhodujúcej sa v nastavenej podmienke, potom sú iba tieto dáta zahrnúte a ostatné sú ignorované.
  • filter Malé písmená – tento filter slúži na konverziu obsahu nastavenej podmienky na malé písmená. Tento filtre dokáže pracovať iba s písmenami a ignoruje ostatné znaky a čísla. Napríklad, ak je filter nastavený na refferer a niekto prišiel zo stránky www.google.sk/MojaPodmienka, potom sa do záznamov zahrnie, že uživateľ prišiel zo stránky www.google.sk/mojapodmienka
  • filter Veľké písmená – filter je opakom filtra Malé písmená. Slúži na konverziu obsahu nastavenej podmienky na veľké písmená. Napríklad, ak je filter nastavený na Kampaň a niekto prišiel z kampane s názvom MojaKampaň, potom sa do záznamov zahrnie, že uživateľ prišiel z kampane MOJAKAMPAŇ
  • filter Vyhľadať a nahradiť – filter slúži na vyhľadanie určitého sledu znakov, ktoré po vyhľadaní sa zmenia na prednastavené znaky. Napríklad ak je filter nastavený na Kampaň s tým, že keď návštevník príde z Kampan1, nech sa upraví názov kampane na KampanX
  • posledný typ filtra je filter Rozširené -tento filter vytvorí nové pole/informáciu, ktorú vloží do nastaveného Výstupu/konštruktéra. Filter vyberie informáciu podľa podmienky A alebo podľa podmienky B, ktorú následne vloží do nastaveného Výstupu/konštruktéra

V google analytics je možné si nastaviť rôzny počet filtrov. Filtre sa dajú zoradiť a podľa poradia sa aj aplikujú na daný výsledok.

Existujúce typy Pola Filtrov

Názov filtra Popis
Požadované URI Obsahuje relatívnu URL adresu alebo časť URL adresy po názve domény (hostname – názov hostiteľa). Napríklad ak máme adresu www.avilu.sk/google-analytics?premmena=1, potom požadované URI bude /google-analytics?premmena=1
Doména (hostname – názov hostiteľa) Jedná sa o celý názov domény požadovanej stránky. Napríklad ak je URL adresa http://www.avilu.sk/google-analytics?premmena=1, potom názov domény bude www.avilu.sk
Referal Celý názov stránky odkiaľ prišiel návštevník.
Názov stránky Obsah tagu <title> v HTML kóde stránky, ktorá bola návštevníkovi zobrazená
Prehliadač Názov prehliadača internetového návštevníkaThe name of the browser programme used by the visitor.
Verzia prehliadača návštevníka Verzia internetového prehliadača, ktorú používa návštevník stránky.
Operačný systém návštevníka Názov platformy operačného systému, ktorý využíva návštevník. Napr. windows, linux, iné.
Verzia operačného systému návštevníka jedná sa o konkrétnu verziu operačného systému, ktorý využíva návštevník stránky. Napr. windows 7, windows XP …
Nastavenie jazyka návštevníka Aký jazyk má prednastavený návštevník stránky v internetovom prehliadači
Rozlíšenie obrazovky návštevníka Aké má nastavené rozlíšenie obrazovky návštevník internetovej stránky.
Farby obrazovky návštevníka Počet nastavených farieb návštevníka internetovej stránky
Podpora jazyka JAVA Udáva, či má návštevník povolenú technológiu JAVA
Flash verzia návštevníka Akú FLASH verziu má návštevník stránky nainštalovanú
Návštevníkova IP adresa Akú má navštevník IP adresu
Geografická domén návštevníka Geografický názov domény návštevníka. Napríklad geografická oblasť www.avilu.sk bude .sk
Organizácia poskytovateľa internetových služieb návštevníka Akého poskytovateľa internetového pripojenia návštevník používa
Krajina návštevníka Krajina, v ktorej sa nachádza návštevník podľa registrácie jeho IP adresy. Napríklad krajina Slovenská republika
Región návštevníka Región, v ktorej sa nachádza návštevník podľa registrácie jeho IP adresy. Napríklad Trenčiansky kraj
Mesto návštevníka Mesto, v ktorej sa nachádza návštevník podľa registrácie jeho IP adresy. Napríklad Bratislava
Rýchlosť pripojenia návštevníka Akú má návštevník stránky rýchlosť pripojenia do internetu.
Typ návštevníka Typ, ktorý udáva či je návštevník NOVÝ alebo už bol na stránkach t.j jedná sa už o VRACAJÚCEHO sa Návštevníka
Pole A voliteľné pole č.1 na uchovanie hodnoty pri filtrácii dát. Hodnota nieje v tomto poli uchovaná na trvalo, ale je vložená do poľa, ktorý je definovaný v podmienke Výstup/Konštruktor
Pole B voliteľné pole č.2 na uchovanie hodnoty pri filtrácii dát. Hodnota nieje v tomto poli uchovaná na trvalo, ale je vložená do poľa, ktorý je definovaný v podmienke Výstup/Konštruktor
Uživateľsky definované premenné
Tieto premenné môžu byť nastavené na modifikáciu pomocou Javascriptu cez GATC, E-commerce polia alebo premenných v sledovanom linku (tracking link).
Názov filtra Popis
Zdroj kampane Zdroj kampane, z ktorej prišiel návštevník na stránky. Napríklad Google Adwords
Médium kampane Názov média, ktorým bola zobrazená reklamná kampaň, cez ktorú prišiel návštevník. Napríklad email, ppc, banner a podobne
Názov kampane Názov kampane, cez ktorú prišiel návštevník na stránky. Napríklad “Podpora predaja 2012″ alebo “októbrová kamaň”
Výraz kampane Označenie kampane, cez ktorú prišiel návštevník. Napríklad použité kľúčové slovo, umiestnenie v emailovom newslettri (hlavička, telo …).
Obsah kampane Obsah kampane, cez ktorú prišiel návštevník. Napríklad “text kampane c1″, “vypredaj” a pod.
Kód kampane Kód kampane, cez ktorú prišiel návštevník.
Definované používateľom Voliteľný názov premennej, ktorú použil koncový používateľ.
E-Commerce ID transakcie ID transkacie, ktorú vykonal návštevník. Napríklad číslo objednávky pri kúpe
E-Commerce krajina transakcie Krajina, kde sa nachádza návštevník pri vykonaní transakcie (napr. objednanie tovaru do Polska)
E-Commerce región transakcie Región, definovaný pri pocese transakcie. Napríklad doručenie tovaru do Trenčianskeho kraja.
E-Commerce mesto transakcie Mesto, definované pri pocese transakcie. Napríklad doručenie tovaru do Trenčína.
E-Commerce predajňa alebo miesto objednávky Definovanie predajne alebo miesta objednávky, ktorú vykonal návštevník. Používa sa hlavne pri sprostredkovaní predaja. Napríklad ak Vám nkupujúcich privádza iná stánka t.j affiliate.
E-Commerce názov položky Názov položky vo vykonanej transakcii (napr. Samsung LCD TV 98903)
E-Commerce kód položky Kód položky vo vykonanej transakcii
E-Commerce variácia položky voliteľná premenná, často využívaná na uloženie dodatočných informácií o predávaných položkách. Napr. “modrá” resp “biela” na odlíšenie tovaru

Viac o filtroch sa dočítate na stránke nápovedy Google Analytics http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en-uk&answer=55588

Tento obsah bol zaradený v Google, Google Analytics. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>